Tham gia hiến giọt máu đào trao đời sự sống

Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 18/5/2024 công đoàn công ty Hà Đô NPM đã phát động phong trào và kêu gọi toàn thể CBCNV tham gia với tinh thần “Hiến giọt máu...

Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 18/5/2024 công đoàn công ty Hà Đô NPM đã...