Thiết lập quy trình quản lý Tòa nhà

Căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm của tòa nhà, Công ty HÀ ĐÔ NPM sẽ thiết lập các quy trình quản lý phù hợp. Các quy trình quản lý này sẽ được HÀ ĐÔ NPM vận dụng, áp dụng theo từng giai đoạn thích hợp vào hoạt động quản lý, điều hành thực tế tại tòa nhà nhằm đảm bảo tòa nhà luôn được vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

Danh mục các quy trình quản lý điển hình:

STT KÝ HIỆU TÊN QUY TRÌNH GHI CHÚ
I - QUY TRÌNH QUẢN LÝ  
1 QT-QL-01 Quy trình quản lý nhân viên  
2 QT-QL-02 Quy trình quản lý Nhà thầu làm việc trong Tòa nhà  
3 QT-QL-03 Quy trình quản lý Tài sản, thiết bị  
4 QT-QL-04 Quy trình Quản lý kho và vật tư  
5 QT-QL-05 Quy trình lập và kiểm soát các báo cáo  
6 QT-QL-06 Quy trình kiểm soát thi công  
7 QT-QL-07 Quy trình kiểm soát thầu phụ  
8 QT-QL-08 Quy trình giám sát An ninh  
9 QT-QL-09 Quy trình giám sát Vệ sinh  
10 QT-QL-10 Quy trình quản lý và cấp phát thẻ xe  
11 QT-QL-11 Quy trình quản lý và cấp phát thẻ thang máy  
12 QT-QL-12 Quy trình thu phí  
13 QT-QL-13 Quy trình quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ  
14 QT-QL-14 Quy trình xử lý thông tin   
15 QT-QL-15 Quy trình đánh giá nhân viên  
16 QT-QL-16 Quy trình quản lý nghỉ phép, nghỉ bù  
17 QT-QL-17 Quy trình lập kế hoạch nhân sự  
18 QT-QL-18 Quy trình tuyển dụng  
II - HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN  
19 QT-HC-01 Quy trình ghi chép và quản lý sổ nhật ký  
20 QT-HC-02 Quy trình kiểm tra nhật ký công việc và bàn giao hàng ngày  
21 QT-HC-03 Quy trình theo dõi và xử lý các vấn đề chung  
22 QT-HC-04 Quy trình bàn giao nhà  
23 QT-HC-05 Quy trình xử lý công văn đi/đến  
24 QT-HC-06 Quy trình lập và quản lý biên bản  
25 QT-HC-07 Quy trình quản lý và sử dụng Hotline  
26 QT-HC-08 Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin  
27 QT-HC-09 Quy trình đăng ký khách đến thăm và làm việc  
28 QT-HC-10 Quy trình giải quyết khiếu nại  
29 QT-HC-11 Quy trình xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy  
30 QT-HC-12 Quy trình phối hợp giữa các phòng ban  
31 QT-HC-13 Quy trình xử lý sự cố  
32 QT-HC-14 Quy trình tiếp nhận và giải quyết trình báo  
33 QT-HC-15 Quy trình đăng ký tạm trú  
34 QT-HC-16 Quy trình tiếp nhận đăng ký vận chuyển tài sản và trạc rác  
35 QT-HC-17 Quy trình khảo sát và lấy ý kiến khách hàng  
III - QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH TÒA NHÀ  
36 QT-VH-01 Quy trình cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ, tràn ngập  
37 QT-VH-02 Các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp  
38 QT-VH-03 Quy trình khai báo và thực hiện các thủ tục bảo hiểm  
IV - BỘ PHẬN AN NINH BẢO VỆ  
39 QT-BV-01 Quy trình quản lý xe ra vào (ô tô, xe máy, xe đạp, đạp điện, …)  
40 QT-BV-02 Quy trình kiểm soát người ra vào  
41 QT-BV-03 Quy trình kiểm soát tài sản Tòa nhà  
42 QT-BV-04 Quy trình lập danh mục Tài sản và trang thiết bị  
43 QT-BV-05 Quy trình vận hành phòng camera  
44 QT-BV-06 Quy trình trực sảnh  
45 QT-BV-07 Quy trình tuần tra  
46 QT-BV-08 Quy trình lập biên bản  
47 QT-BV-09 Quy trình xử lý vi phạm  
48 QT-BV-10 Quy trình xử phat và yêu cầu bồi thường thiệt hại  
V - BỘ PHẬN VỆ SINH  
49 QT-VS-01 Quy trình làm sạch các khu vực chung  
50 QT-VS-02 Quy trình làm sạch nhà vệ sinh  
51 QT-VS-03 Quy trình lau và gạt kính  
VI - BỘ PHẬN KỸ THUẬT  
52 QT-KT - 01 Quy trình sửa chữa  
53 QT-KT - 02 Kiểm tra lỗi và trang thiết bị  
54 QT-KT - 03 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng khu cao tầng  
55 QT-KT - 04 Quy trình cứu hộ thang máy   
56 QT-KT - 05 Quy trình bảo trì Thang máy  
57 QT-KT - 06 Quy trình kiểm tra và vận hành máy phát điện  
58 QT-KT - 07 Quy trình vận hành tủ điện ATS  
59 QT-KT - 08 Quy trình bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải  
60 QT-KT - 09 Quy trình bảo dưỡng hệ thống cấp nước  
61 QT-KT - 10 Quy trình bảo dưỡng hệ thống CCTV  
62 QT-KT - 11 Quy trình bảo dưỡng cơ sở hạ tầng  
63 QT-KT - 12 Quy trình bảo dưỡng hệ thống điện  
64 QT-KT - 13 Quy trình bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí & Thông gió  
65 QT-KT - 14 Quy trình bảo dưỡng thiết bị PCCC  
66 QT-KT - 15 Quy trình bảo dưỡng thiết bị Tổng thể  
67 QT-KT - 16 Quy trình xử lý các trường hợp khẩn  
68 QT-KT - 17 Quy trình quản lý sổ trực  
69 QT-KT - 18 Quy trình tiếp nhận thông tin & Phản hồi  
70 QT-KT - 19 Quy trình kiểm tra hoạt động vận hành của Bộ phận  
71 QT-KT - 20 Quy trình chốt chỉ số điện nước  
72 QT-KT - 21 Quy trình Vận hành Bể bơi  
73 QT-KT - 22 Quy trình Chăm sóc Cây xanh  
74 QT-KT - 23 Quy trình trực Hotline Kỹ thuật  
75 QT-KT - 24 Quy trình trực BMS Điều khiển trung tâm  
76 QT-KT - 25 Quy trình hoạt động Bể bơi  
77 QT-KT - 26 Quy trình kiểm soát điện thương mại  
78 QT-KT - 27 Quy trình kiểm soát nước thương mại  
79 QT-KT - 28 Quy trình kiểm soát điện điều hòa thương mại  

Tin khác

  • hado
  • Đối tác 1
  • Mbank
  • mitsubisi
  • AZN
  • Eximbank
  • Viettinbank
  • TPbank
  • BIDV
  • VIB